Zarząd Powiatowy

KADENCJA 2016-2020

PREZYDIUM ZARZĄDU

 • Prezes Zarządu - Andrzej Chrabąszcz
 • V-ce Prezes ds. strategii samorządowej – Michał Deptuła
 • V-ce Prezes ds. rolnictwa i gospodarki - Stanisław Lonczak
 • V-ce Prezes ds. organizacyjnych - Janusz Bik
 • Sekretarz - Stanisław Tomza
 • II Sekretarz – Magdalena Burghard
 • Skarbnik - Bogusław Peret
 • Członek – Stefan Żarów
 • Członek – Sebastian Stachowicz
 • Członek - Jan Bik


CZŁONEK RADY NACZELNEJ

 • Michał Deptuła

 

ZARZĄD POWIATOWY

 • Bardowski Andrzej
 • Bik Jan
 • Bik Janusz
 • Bik Stanisław
 • Burghard Magdalena
 • Chrabąszcz Andrzej
 • Czaja Grzegorz
 • Deptuła Michał
 • Dusberger Zofia
 • Kilian Tomasz
 • Kowal Antoni
 • Kurdziel Jan
 • Lonczak Stanisław
 • Łaz Jerzy
 • Maciejak Krzysztof
 • Majkutewicz Monika
 • Markowski Jerzy
 • Mądziel Stanisław
 • Peret Bogusław
 • Ryba Eugeniusz
 • Rysak Stefan
 • Stachowicz Sebastian
 • Taras-Grzelak Dorota
 • Tarapata Tadeusz
 • Tomza Stanisław
 • Żarów Stefan


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący – Stanisław Marek
 • V-ce Przewodniczący – Robert Ciejka
 • Członek - Jan Ruła

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

 • Janusz Bik
 • Andrzej Chrabąszcz
 • Stanisław Lonczak