Prezydium Rady Naczelnej PSL

Jarosław Kalinowski

Przewodniczący

 

Marek Sawicki

Wiceprzewodniczący

 

Radosław Szatkowski

Wiceprzewodniczący

 

Tomasz Pilawka

Wiceprzewodniczący

 

Janina Ewa Orzełowska

Sekretarz

 

Dariusz Suszyński

Sekretarz